Kondolence Generálnímu konsulátu RF

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

      

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde