O NÁS

  • Vytisknout

Matice Čech, Moravy a Slezska z. s. byla založena 9. června 1995 a svoji tradici odvozuje od Matice české, která vznikla v roce 1831 z iniciativy otce národa a historika Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih.

Matice Čech, Moravy a Slezska z. s. je dobrovolným a otevřeným sdružením občanských iniciativ (kolektivní členství) a občanů (individuální členství), které spojuje společný zájem.

Posláním Matice Čech, Moravy a Slezska z. s. je chránit a rozvíjet národní uvědomění, slovanskou vzájemnost a přispívat k vzájemnému sbližování národů a národností doma i v zahraničí. Matice Čech, Moravy a Slezska z. s. šíří ideály humanismu a demokraci a podílí se na upevňování úcty a důstojnosti člověka a přispívá k zachování svrchovanosti a územní celistvosti České republiky.

Tyto webové stránky prezentují činnost Matice Čech, Moravy a Slezska z. s. a zvou Vás ke spolupráci.

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                       

 

 

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain