BRNO 7.listopad 2018

Květiny k desce s nápisem : NA PAMÁTKU 350 000 ČECHŮ VYHNANÝCH ZE SVÝCH DOMOVŮ V LETECH 1938 - 1945

Setkání pokračovalo dále besedou s výměnou zkušeností z činnosti .

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich