Památník vyhnaným občanům Československa v roce 1938

 

Slavnostní odhalení pylonu korunovaného obrysem okleštěné republiky 22.září 2016.

 

 

Vysázení lipových stromků u památníku 21.října 2016

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde