Památník vyhnaným českým občanům z pohraničí v roce 1938

 

    V Plzni se staví památník vyhnaným českým občanům z pohraničí v roce 1938.

    Je též vyhnán na okraj města k dálničnímu obchvatu u Borské přehrady.Žádné 

    volné vhodné místo uvnitř Plzně se nenašlo.

.