BRNO 7.listopad 2018

Květiny k desce s nápisem : NA PAMÁTKU 350 000 ČECHŮ VYHNANÝCH ZE SVÝCH DOMOVŮ V LETECH 1938 - 1945

Setkání pokračovalo dále besedou s výměnou zkušeností z činnosti .

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain